Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội : Quyết tâm xây dựng hình ảnh nữ Cảnh sát PCCC Thủ đô vì nhân dân phục vụ.

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Năm 2011, Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội được thành lập với 75 hội viên sinh hoạt tại 10 Hội Phụ nữ cơ sở. 5 năm sau ngày thành lập, từ một Hội Phụ nữ non trẻ đến nay Hội đã có 21 Hội Phụ nữ và 02 Chi Hội cơ sở với 285 hội viên (tăng gấp 4 lần). Những con số này đã phần nào khẳng định sự lớn mạnh của tổ chức Hội. Trong đó, mỗi hội viên luôn phần đấu để trở thành một cán bộ, một nhân tố tích cực trên các lĩnh vực công tác, có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô nói riêng và của Thành phố Hà Nội nói chung.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội – yếu tố then chốt để phát triển Hội vững mạnh:

Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội và Hội phụ nữ cấp trên để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội. Đây được coi là giải pháp trọng yếu nhằm xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của các cấp Hội cũng như từng hội viên. Song song với việc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cán bộ, hội viên nâng cao trình độ, chuyên môn, thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và hỗ trợ hội viên phát triển kinh xây, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Các đề án, mô hình, công trình phần việc được các cấp Hội Phụ nữ đăng ký, triển khai có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của lực lượng. Một số đề án, mô hình, công trình đã bước đầu phát huy hiệu quả, như đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH đất nước”, “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức hiểu biết và chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2012 – 2016”, Chuyên đề “Xây dựng phong cách người nữ Cảnh sát PC&CC Thủ đô – Vì nhân dân phục vụ”; Mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm” với số tiền tiết kiệm hàng năm khoảng 500 triệu đồng. Mô hình 3T (Tiết kiệm – Tận dụng – Tăng gia) phù hợp với đơn vị chiến đấu. Công trình phần việc “Xanh đơn vị, sạch cơ quan” được nhiều Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký đảm nhận và nhân rộng trong toàn đơn vị. Có thể nói, những hoạt động thiết thực đó của các cấp Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã góp phần cải thiện môi trường xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống phát huy được vai trò của phụ nữ gia đình, xã hội. Việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội chính là nền tảng thúc đẩy Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC Thủ đô phát triển vững mạnh: Số cán bộ, hội viên tăng gấp 4 lần so với khi thành lập. Trong đó, 100 % cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”, 100% hội viên phụ nữ đã lập gia đình đều được công nhận “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn minh – hạnh phúc”. Trình độ học vấn của Hội viên không ngừng được nâng cao: trình độ trên Đại học chiếm 2,5% hội viên; Đao đẳng, Đại học chiếm 92,5% hội viên; trung cấp chiếm 5% hội viên. Số lượng cán bộ, hội viên phụ nữ giữ vị trí chỉ huy, lãnh đạo tăng nhanh. Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội: “Bằng những việc làm, hành động cụ thể, Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC Thủ đô đang dần khẳng định vai trò, vị trí của mình trên các lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng”.

        Hình ảnh nữ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đang luyện tập kỹ năng cứu nạn nhà cao tầng

Quyết tâm vì mục tiêu Nữ Cảnh sát PC&CC Thủ đô kỷ cương, sáng tạo – Vì An ninh Thủ đô, Vì Nhân dân phục vụ!

Dù chỉ chiếm khoảng 10% tổng số CBCS trong toàn lực lượng, nhưng phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội được bố trí trên hầu hết các lĩnh vực công tác. Và ở lĩnh vực, vị trí công tác nào, cán bộ, hội viên phụ nữ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi hội viên luôn phấn đấu vừa chuyên cần, sáng tạo trong công tác; vừa nhiệt tình với phong trào và công tác Hội; vừa xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ.

Ngay từ khi thành lập, Ban Chấp hành Hội đã đề ra và thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị. 5 năm qua, Hội Phụ nữ CS PC&CC TP Hà Nội đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai có hiệu quả Nghị định số 56 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước"; Thông tư 60 của Bộ Công an về “Quy định trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Phụ nữ trong CAND tham gia quản lý Nhà nước” và ban hành kế hoạch “Nâng cao vai trò của nữ CBCS trong công tác tuyên truyền an toàn PCCC”  đến các cấp ủy Đảng và các cấp Hội Phụ nữ trong CS PC&CC TP Hà Nội.

Từ năm 2013, Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã đăng ký đảm nhận và triển khai có hiệu quả công trình phần việc “Tuyên truyền An toàn PCCC cho trẻ em và phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Công tác này đã thể hiện sự tích cực của cán bộ nữ trong tham gia công tác chuyên môn, phù hợp với đặc thù lực lượng. Qua đó đã tạo được hình ảnh đẹp về nữ CS PC&CC Thủ đô trong lòng người dân Hà Nội.

Hình ảnh nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trong buổi tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường học

Để động viên các cán bộ, hội viên hăng hái thi đua, phát huy được tinh thần tự chủ, đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao kiến thức, năng lực mọi mặt, có đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đơn vị, Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC Thủ đô đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Cảnh sát PC&CC Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì an ninh Thủ đô, vì nhân dân phục vụ; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”. Hội đã chỉ đạo, triển khai phong trào với các nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể của cả giai đoạn lồng ghép với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; phong trào “Người tốt, việc tốt” của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

Việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như vào công tác chuyên môn đã tạo đà cho phong trào phụ nữ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Các cán bộ, hội viên đang dần hoàn thiện kỹ năng của bản thân và đã khẳng định được vị thế của Phụ nữ thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại.”./.

Dương Thị Thanh Huyền

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này