Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT Tổ quốc

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân luôn đóng một vai trò rất quan trọng để bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, góp phần đưa cách mạng giành thắng lợi. Là một bộ phận của ngành công an, ra đời từ Cách mạng Tháng Tám 1945, trong suốt chặng đường vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, của Bác Hồ, sự giúp đỡ của nhân dân, Cảnh sát nhân dân cùng các lực lượng khác đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được thành lập. Ở Bắc Bộ có Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng; ở Trung Bộ có Sở Trinh sát và ở Nam Bộ có Quốc gia tự vệ cuộc. Ngay sau khi được thành lập, các tổ chức cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng liêm phóng trấn áp các đối tượng và tổ chức phản ánh cách mạng, lưu manh côn đồ, khắc phục tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị an ở các thành phố, thị xã, góp phần bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, công sở. Chính quyền dân chủ nhân dân đã thành lập, nhưng nhiệm vụ của công an chưa được phân định rõ ràng. Để xác định rõ nhiệm vụ và tổ chức lại bộ máy công an trong giai đoạn mới, ngày 12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 5-CT/TW về nhiệm vụ và tổ chức công an, quy định Nha Công an ở trong Bộ Nội vụ, trong đó có: “Bộ phận phụ trách công việc trị an hành chính” - đây là tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày nay.

           Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành công an đã thành lập Ban công an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận để trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch. Lực lượng Trị an hành chính được huy động số lượng lớn tham gia công tác bảo vệ, tăng cường củng cố các đồn, trạm trên các trục đường giao thông, các bến bãi, kho tàng ở vùng trọng điểm địch thường xuyên đánh phá, những nơi có bộ đội, đoàn dân công đi qua hoặc trú quân. Lực lượng Trị an hành chính vừa trực tiếp tham gia chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch, vừa tổ chức đấu tranh mạnh mẽ trấn áp tội phạm, phát hiện bắt giữ xử lý nhiều vụ trộm cắp tài sản hàng hóa, lương thực trên đường vận chuyển ra chiến dịch, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hòa bình lập lại ở miền Bắc, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới, tiến hành hai nhiệm vụ: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ở miền Bắc, lực lượng Trị an hành chính đã đẩy mạnh các biện pháp quản lý hành chính như: phát động quần chúng nhân dân giao nộp, thu gom vũ khí, vật liệu nổ; đăng ký hộ khẩu, phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh chống âm mưu và hoạt động gây rối, bạo loạn ở một số địa phương; triệt phá các tổ chức phản động, thổ phỉ; điều tra khám phá những tổ chức gián điệp do địch cài lại.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức dập tắt đám cháy tại Kho xăng  dầu Đức Giang năm 1972 do máy bay B52 Mỹ đánh phá trong 12 ngày đêm Điện Biên phủ trên không.(Quang Huy sưu tầm).

 Bước sang thời kỳ mới, căn cứ tình hình, nhu cầu ngành công an và để đấu tranh chống phản cách mạng, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, ngày 28/7/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 982/TTg về việc thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an. Lực lượng Trị an hành chính các cấp từ đây đổi tên là lực lượng Cảnh sát nhân dân, đánh dấu mốc quan trọng trưởng thành về mặt tổ chức của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Để tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, ngành công an đã nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Nhà nước ban hành Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân. Việc ban hành hai pháp lệnh này là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc toàn diện về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát nhân dân và tạo nền tảng pháp lý xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Từ đó, ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, hiện nay, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp mới. Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội xuất hiện những loại tội phạm mới như: tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài; tội phạm tham nhũng có những diễn biến phức tạp mới, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng còn nhiều bất cập, trong đó nạn ùn tắc giao thông, nhất là ở các thành phố lớn, số vụ tai nạn nghiêm trọng, số người chết, người bị thương vẫn ở mức cao, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình hình cháy, nổ cũng diễn biến khó lường, gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân…

 Lực lượng Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội chữa cháy tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi tháng 12/2016.(Quang Huy)

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã chủ động nắm tình hình. Phối hợp và triển khai nhiều giải pháp, biện pháp tích cực và bước đầu giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, an toàn PCCC, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH. Đứng trước xu thế phát triển của xã hội hiện nay, công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn PCCC sẽ đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát nhân dân phải phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ vững ANCT, TTATXH. Vì chỉ có như vậy mới khiến nhân dân yên tâm, tin tưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân, hăng hái, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành Luật PCCC, từ đó góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..

 Năm 2017, lực lượng Cảnh sát nhân dân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống vẻ vang của mình (20/7/1962 - 20/7/2017). Thời gian đã trôi qua, mỗi trang sử hào hùng của dân tộc, mỗi biến đổi trọng đại của đất nước trên chặng đường chiến đấu, bảo vệ cũng như xây dựng, phát triển đất nước luôn có sự đóng góp của lực lượng Cảnh sát nhân dân. 55 năm, một chặng đường lịch sử, mà bao mồ hôi, công sức, sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân đã đổ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào với những thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô nói riêng nguyện phấn đấu hơn nữa, cống hiến hết sức lực và trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Bác Hồ và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước./.

Chu Thúy

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này