Diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trường Mầm non Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội