Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 19-01-2017, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy...

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Cảnh sát PC&CC Thành phố Hà Nội về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 10/01/2017, Đảng...

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này