Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 – Quyết tâm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, chiến đấu

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Xác định được vai trò, ý nghĩa của việc quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, chuyên đề công tác, các cuộc vận động của các cấp lãnh đạo, thời gian qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 luôn tiên phong trong thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Đến nay, các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, chuyên đề công tác, các cuộc vận động đó đã dần đi vào cuộc sống và có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị.

Mở đầu cho sự chuyển biến tích cực đó, chính là việc sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngay khi việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW được Đảng ủy Cảnh sát PC&CC TP Hà Hội phát động, Đảng ủy Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị tới cùng đảng viên, CBCS trong đảng bộ. Thường xuyên đưa nội dung của Chỉ thị số 05–CT/TW vào các buổi sinh hoạt của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể. Từ đó, đã tổ chức cho đảng viên, CBCS xây dựng kế hoạch cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Qua đó, mỗi đảng viên, CBCS kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII. Ngoài những chuyển biến bước đầu về nhận thức, tư tưởng của đảng viên, CBCS, đến nay Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 đã có những bước tiến mạnh mẽ trong hành động. Việc đưa chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 khóa XII vào sinh hoạt cấp chi bộ hàng tháng đã trở thành nề nếp trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XII và chuyên đề năm 2017.

Minh chứng cụ thể  nhất trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12, đó là thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền đã được đơn vị tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt; đọc báo định kỳ; đưa thông tin các hoạt động tiêu biểu, tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến lên Trang thông tin điện tử của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội; tham gia Hội thi “CBCS Cảnh sát PC&CC Thủ đô làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả đạt giải Nhì cấp Khối thi đua số 3 và giải Khuyến khích Hội thi do Cảnh sát PC&CC Thành phố Hà Nội tổ chức...

CBCS Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 tham gia Hội thi “CBCS Cảnh sát PC&CC Thủ đô làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Song song với đó, đơn vị đã kịp thời hưởng ứng và phát động các cuộc vận động, đợt thi đua như: Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018); phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Thông tri số 12-TT/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…từ đó đã giúp đảng viên, CBCS của đơn vị luôn nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách, góp phần thiết thực xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô nói riêng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nước, vì dân, Đảng ủy – BCH Phòng đã tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của CBCS, đặc biệt là cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đảng ủy – BCH Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 đã tổ chức phát động thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” bằng việc phổ biến và treo nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội nơi CBCS thường xuyên sinh hoạt, học tập và tiếp công dân.

Duy trì nền nếp giao ban, chào cờ đầu tháng.

Tổ chức các hoạt động cụ thể như: dọn vệ sinh toàn đơn vị và khu vực Cụm Công nghiệp nơi đơn vị đóng quân vào thứ sáu hàng tuần, tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ, tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT, tuyên truyền PCCC trên địa bàn các huyện Thường Tín, Phú Xuyên đặc biệt tại các làng nghề tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ,… tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đảng viên, CBCS để có những việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn “Vì nhân dân phục vụ” để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát cũng như sơ kết, tổng kết các mặt công tác cũng được thực hiện nghiêm túc, qua đó khắc phục những tồn tại, thiếu sót và phát huy những mặt mạnh, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Trong quá trình thực hiện, đơn vị có một tập thể, 01 cá nhân được Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

CBCS tổ chức cứu người bị nạn trong một vụ tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống; nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà thành; cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do đó, mỗi đảng viên, CBCS Đảng bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 luôn nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đỗ Anh Quyến

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này