Mẫu đơn PC06

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Thủ tục kiểm tra đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC và cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát PC&CC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

 Tải file đính kèm

….… (1) …..…

……. (2) ..…… Số:….…/TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số PC06

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

                                                           

 

Kính gửi: ….................................................................……. (3)

 

        Tôi là: ......................................................................................................... (4)

Chức vụ: .....................................................................................................

         Số CMND/Hộ chiếu: …….., ngày cấp: ………nơi cấp: ............................

         Đại diện cho: ……………………….....................................……….……

Địa chỉ:  ………….………..........……................................…..…………

Điện thoại:............................ Fax: ..............................................................

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại (5)......................................................................................đối với (6)....................

..................................., có các tài liệu gửi kèm như sau:

1. …(7)

2. …

Kể từ ngày ….. tháng .... năm .... (8)...................chính thức đi vào hoạt động.

Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ......................;

- Lưu:................;

...., ngày .... tháng ....  năm......                     ..................(9) ..................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Tên cơ quan  cấp trên trực tiếp (nếu có); (2) Tên cơ quan, tổ chức thực hiện thông báo; (3) Ghi tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi quản lý cơ sở (phương tiện) tiếp nhận thông báo;             (4) Người đứng đầu cơ sở/chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền hợp pháp;(5) Ghi Điều 6 Nghị định số        79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 đối với cơ sở hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 đối với  phương tiện giao thông cơ giới; (6) Ghi tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu phương tiện giao thông) phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết;(7) Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo; (8) Tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu phương tiện giao thông cơ giới); (9) Chức danh người ký thông báo.

 

 

 

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này