Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Sáng 15/7/2017, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội về kết quả thực hiện công tác PCCC, CNCH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố…

 Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Cảnh sát PC&CC Thành phố, đã tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành 08 văn bản, trong đó, có 05 văn bản có tầm chiến lược, dài hạn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành phố, các phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, phân công trách nhiệm thực hiện, trong đó có nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Lotte centrer Hà Nội.

        Một số công tác được chú trọng thực hiện đem lại hiệu quả cao: Mở 3 đợt tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về công tác PCCC và CNCH, phối hợp chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền khuyến cáo, cảnh báo người dân trong công tác PCCC; Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch chuyên đề về PCCC đối với các loại hình cơ sở trọng điểm. Tổ chức thanh, kiểm tra, phúc tra gần 20.000 lượt cơ sở, phát hiện và yêu cầu khắc phục gần 60.000 tồn tại thiếu sót về PCCC; Tổ chức rà soát, xây dựng 98 phương án chữa cháy (PACC) của lực lượng Cảnh sát PCCC; hướng dẫn các cơ sở lập mới và chỉnh lý trên 1.500 PACC của cơ sở; tự thực tập và phối hợp thực tập gần 6000 PACC và CNCH (trong đó có 8 phương án có sự tham gia nhiều lực lượng); Ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 39-BCA về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy. Duy trì việc báo động kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị...

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 447 vụ cháy, 03 vụ nổ, làm 06 người chết, 04 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng và khoảng 05 ha rừng. Trong đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã tiếp nhận, xử lý trên 2.000 tin báo cháy, kịp thời điều động trên 1.000 lượt xe chữa cháy và xe chuyên dụng đến hiện trường trực tiếp cứu chữa 302 vụ cháy, tham gia CNCH 35 vụ…

 Đồng chí Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC,CNCH 6 tháng đầu năm 2017.

Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trong thời gian tới, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cũng đề xuất Thành ủy Hà Nội 7 nội dung cần thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sỹ, lực lượng phòng cháy và chữa cháy Thủ đô trên mọi mặt công tác. Trong đó, nổi bật là, Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố đã bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá để thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy để triển khai cụ thể hóa các chương trình công tác của đơn vị, trong đó đã chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham mưu choThành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, Thành phố về phòng cháy và chữa cháy; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố. Triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động văn hoá, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn Thành phố... Những chuyển biến tiến bộ trên các mặt công tác đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội là một “siêu đô thị” trên 10 triệu dân, cùng với sự phát triển mạnh mẽ và diễn biến bất thường của thời tiết, nguy cơ cháy nổ hết sức phức tạp, đặt ra cho công tác phòng cháy và chữa cháy của Thủ đô những khó khăn, thách thức và yêu cầu rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đặc biệt là của lực lượng chuyên môn PCCC. Trước tình hình đó, đề nghị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy theo tinh thần Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/11/2014 và Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 28/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới”; phải lấy phòng ngừa là chính, là công việc hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, với phương châm “4 tại chỗ”.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng về PCCC, kỹ năng đối phó với các thảm họa đặc biệt là cháy, nổ với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nâng cao tự giác chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn, thoát hiểm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thứ ba, Phải siết chặt nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Cảnh sát PCCC Thành phố phải chủ động xây dựng chiến lược phòng cháy, chữa cháy lâu dài, đồng bộ với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố để có kế hoạch đầu tư thoả đáng và hiệu quả cho công tác này.

Thứ tư, Làm tốt công tác xây dựng đội ngũ Cảnh sát PCCC Thành phố chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại từ Thành phố, quận, huyện, thị xã và nhất là tại cấp cơ sở.

Về các kiến nghị đề xuất của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày đồng chí Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải đã tới thăm và làm việc tại Phòng Cảnh sát PC&CC số 1. Trực tiếp lắng nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm cũng như thị sát cơ sở vật chất, phương tiện chữa cháy, CNCH của đơn vị./.

Một số hình ảnh liên quan:

 

Chu Thuy

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này