Lực lượng Cảnh sát PCCC: 55 năm vẻ vang những trang sử vàng

Nguồn tin: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là một trong những Pháp lệnh ra đời sớm nhất của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới công tác phòng cháy và chữa cháy.

Sự kiện đã trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử của lực lượng PCCC. 55 năm đã trôi qua là chặng đường dài vừa công tác, chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng với biết bao gian khó, hy sinh, cống hiến của lực lượng Cảnh sát PC&CC Việt nam nói chung và Lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô nói riêng. Sau 55 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC đang lớn mạnh từng ngày, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới và hội nhập.

55 năm chiến đấu và trưởng thành

Thực tế phong phú và thăng trầm trong lịch sử 55 năm qua của lực lượng Cảnh sát PC&CC đã chỉ ra rằng: Cảnh sát PC&CC là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi thời kỳ, mỗi chặng đường lịch sử, Cảnh sát PCCC luôn nỗ lực, quyết tâm trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển và đổi mới của Đất nước.

Năm 1958, Bộ Công an đã có quyết định thành lập Phòng Phòng hỏa, cứu hỏa trực thuộc Vụ Trị an dân cảnh. Đây chính là tổ chức tiền thân của Cục Phòng cháy, chữa cháy và CNCH. Ở các địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc các Ty công an cũng lần lượt được thành lập. Đến ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của nhà nước đối với Công tác PCCC”. Cũng kể từ đó, vào dịp tháng 10 và ngày 04/10 hàng năm, nhiều hoạt động PCCC được các cấp, ngành, địa phương trong đó có Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh thực hiện.

 

Công tác chữa cháy và CNCH của Cảnh sát PC&CC Thủ đô trong những năm kháng chiến chống Mỹ

Từ năm năm 1954 đến năm 1975, sau những năm tháng tiếp quản đầy gian khó để bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước oanh liệt cùng dân tộc, lực lượng Cảnh sát PC&CC nói chung và Cảnh sát PC&CC Thủ đô nói riêng đã nhanh chóng lớn mạnh và có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình ổn định tình hình trật tự xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và TTATXH  trên cả nước; đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoạt của đế quốc Mỹ, chi viện lực lượng cho tiền tuyến lớn miền Nam... Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát PC&CC đã ghi dấu bằng những chiến công vang dội, như: Ngày 08/6/1965, trong vụ máy bay Mỹ đánh phá trận địa tên lửa và pháo tại Đồng Giao, Ninh Bình lực lượng Cảnh sát PCCC đã cắt được luồng lửa đang cháy xung quanh quả tên lửa rồi di chuyển quả tên lửa đến địa điểm an toàn, Năm 1966, Cảnh sát PC&CC Thủ đô đã chữa cháy thành công tại Kho xăng dầu Đức Giang, Gia Lâm. Năm 1967, Cảnh sát PC&CC đã chữa cháy thành công 4 xà lan lớn chở xăng dầu trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Hay vụ chữa cháy thị xã Đồng Hới, Quảng Bình năm 1973...

Năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đất nước thống nhất, lực lượng Cánh sát PC&CC cả nước lại vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách từng bước ổn định tổ chức, củng cố kiện toàn bộ máy và bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cơ quan Cảnh sát PC&CC đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng đơn vị an toàn sâu rộng, đều khắp, thường xuyên, liên tục ở các địa bàn, cơ sở phục vụ đắc lực việc hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội; tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan xí nghiệp, đặc biệt là các cơ sở kinh tế, các đơn vị đầu ngành của địa phương.

Hiện nay, khi thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đang diễn ra sôi động trên cả nước, lực lượng Cảnh sát PC&CC lại tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực đổi mới các mặt hoạt động; từng bước đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp công tác... hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không những xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch cụ thể, phối hợp triển khai tốt các mặt công tác để bảo vệ an toàn PCCC trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PC&CC còn nỗ lực vươn lên tầm cao về chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng lực lượng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu PCCC trong tình hình mới.

Năm 2006, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh (nay là Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh) được thành lập thí điểm khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác PCCC và CNCH. Và thực tế cho thấy, Cảnh sát PC&CC đã có những đóng góp quan trọng trong đảm bảo an toàn PCCC và TTATXH trên địa bàn TP. Tại Hà Nội, ngày 01/7/2011, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội chính thức trở thành một đơn vị lực lượng vũ trang độc lập, đảm nhiệm vị trí chức năng của một cơ quan cấp Sở, phụ trách đảm bảo an toàn PCCC trên toàn địa bàn thành phố. Kể từ khi thành lập, lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng

Kể từ khi ghi tên mình vào lịch sử của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam nói riêng, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã không ngừng vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Thủ đô giao phó.

Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy – UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH trên toàn địa bàn Thành phố, như: Kế hoạch số 165 ngày 15/10/2013 của UBND TP về triển khai thực hiện Quyết định số 44/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC; Chỉ thị số 27 ngày 19/11/2014 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới Kế hoạch số 51 ngày 09/2/2015 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 27 của Thành ủy; Kế hoạch số 174 ngày 28/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 66 ngày 04/4/2016 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”... Những văn bản chỉ đạo kịp thời này đã thể hiện sự quan tâm sâu sát đã khiến cho công tác PCCC và CNCH được nâng lên một tầm cao mới, an toàn PCCC được đảm bảo, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô vì thế được giữ vững.

Công tác huấn luyện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

CBCS Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tham gia cứu nạn cứu hộ tại vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc ngày 04/8/2016.

Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba năm 2016

Bên cạnh đó, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cũng chú trọng đổi mới công tác nghiệp vụ PCCC. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong thẩm duyệt, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đảm bảo chấp hành đúng quy định Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, các đoàn thể quần chúng của TP Hà Nội trong đấu tranh ngăn chặn cháy, nổ lớn xảy ra. Đến nay, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã ký kết và triển khai quy chế phối hợp với 10 sở, ngành, đoàn thể Thành phố. Đây được xem là bước tiến quan trọng thúc đẩy quá trình xã hội hóa công tác PCCC, kêu gọi sự vào cuộc của các lực lượng trong việc đảm bảo an toàn PCCC và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, Cảnh sát PC&CC TP luôn hướng đến việc xây dựng, cải tiến nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PCCC; xây dựng phong trào toàn dân PCCC đều được triển khai, thực hiện hiệu quả, có bước phát triển mới, như: Chuyên mục “An toàn PCCC” được phát trên kênh 1 của Đài PT – TH Hà Nội, Kênh VOV giao thông quốc gia, Kênh truyền hình VTV6, VTC14; tuyên truyền trên hệ thống loa ATGT của Công an TP Hà Nội tại 22 nút giao thông trọng điểm hay trên trang thông tin điện tử của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội... Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra hướng dẫn trong lực lượng CSPCCC; Tăng cường mua sắm trang bị phương tiện PCCC&CNCH, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ để lực lượng này từng bước đáp ứng yêu cầu PCCC&CNCH tại chỗ.

Không những triển khai thực hiện tốt các mặt công tác để bảo vệ an toàn PCCC trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô còn nỗ lực phát triển mạnh mẽ về lực lượng, nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu về công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới. Quân số được tăng cường và thường xuyên được bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm để luôn sẵn sàng tâm thế “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bộ máy và mạng lưới các đơn vị được mở rộng. Trang thiết bị được các cấp, ngành quan tâm, đầu tư để phục vụ tốt nhất công tác và chiến đấu của lực lượng. Chính những yếu tố này đã khiến cho Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đạt được những thành tích vẻ vang trên trận tuyến chống “giặc lửa”. Trong 5 năm, Cảnh sát PC&CC Thành phố đã tham gia chữa cháy thành công hàng nghìn vụ cháy lớn, nhỏ; cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và giải cứu hàng nghìn người, đảm bảo an toàn nhiều tài sản giá trị; tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước cùng Thủ đô, Đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập là quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, CBCS Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trong thời gian tới./.

Phạm Hạnh

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này