Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC

Nguồn tin: Tạp chí PCCC

Trong 6 tháng đầu năm 2015 (tính từ 16/11/2014 – 15/05/2015) Hà Nội xảy ra 86 vụ cháy, làm 02 người chết, 09 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 17.600.000.000đ (so với cùng kì năm 2014: giảm 06 vụ cháy, giảm 16 người chết, 02 người bị thương; thiệt hại giảm 4 tỷ đồng). Có được kết quả trên đó là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Ban giám đốc Cảnh sát PC&CC TP. Hà Nội nhằm triển khai đồng loạt các nhiệm vụ, các giải pháp công tác trọng tâm mà trong đó công tác xử lý vi phạm hành chính đóng vai trò không nhỏ nhằm góp phần giảm thiệt hại do các vụ cháy gây ra.

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính ngay từ đầu năm, Cảnh sát PC&CC TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị triển khai 10 kế hoạch, chuyên đề về công tác phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Lực lượng cảnh sát PC&CC Thủ đô với chức năng nhiệm vụ được giao là quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC đã tổ chức kiểm tra phúc tra 14.709 lượt đơn vị, cơ sở về công tác PCCC; phát hiện và yêu cầu các đơn vị, cơ sở khắc phục 50.384 tồn tại thiếu xót về PCCC. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 1.691 tổ chức cá nhân vi phạm; với số tiền 3.084.100.000 đồng.

Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những sai phạm chủ yếu về PCCC như: Không trình thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định; Thi công lắp đặt không đúng theo thiết kế về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Thiết kế, xây dựng cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ số lượng, diện tích, chiều rộng hoặc không đúng theo quy định; Xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy không đảm bảo yêu cầu theo quy định; đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hoá không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và ngăn cháy theo quy định...

Song song với việc xử phạt theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội đã Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC cho các tổ chức và cá nhân; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở, địa bàn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Để cho người đứng đầu cơ sở thấy được những tác hại to lớn do cháy, nổ gây ra để kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác PCCC đã có những chuyển biến tích cực, hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC được nâng cao, đa số các cơ sở vi phạm đều chấp hành nghiêm chỉnh và khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong công tác PCCC.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đã được các đồng chí lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, các bước tiến hành theo đúng trình tự thủ tục, chức năng, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát PCCC. Công tác này không những được các cấp, các ngành quan tâm mà còn được cả các cấp chính quyền chú ý, phối hợp tổ chức thực hiện. Các hành vi vi phạm quy định về PCCC đã được lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội phát hiện,xử lý. Ý thức về công tác PCCC của người dân, cơ quan, các danh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thủ đô đã được nâng cao rõ rệt. Các vụ cháy xảy sau khi được dập tắt đều được lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện việc xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực PCCC, cho đến nay chưa có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo việc ra quyết định sai hoặc các lỗi trong thủ tục xử lý.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC nhằm đảm bảo an toàn PCCC và hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đúng mục đích, đúng nội dung,là biện pháp đảm bảo công tác quản lý nhà nước về PCCC đạt hiệu quả cao; là công cụ để bảo vệ và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững trật tự kỷ luật nhà nước, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân về PCCC. Tuy nhiên, thực tế hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC gặp những khó khăn nhất định, nhất là đối với các cơ sở, hộ gia đình để xảy ra cháy nổ phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với những cơ sở, hộ gia đình này, mặc dù quyết định xử phạt đã được ban hành song không thể nộp phạt do không có kinh tế; việc cưỡng chế thi hành của các cơ quan chức năng đối với quyết định xử phạt không khả quan do cơ sở hộ gia đình đã bị cháy hoàn toàn.

Qua thực tế công tác chúng tôi thấy rằng còn một số tồn tại hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính như sau:

Tồn tại trong công tác tổ chức quản lý xử phạt vi phạm hành chính. Một số trường hợp lỗi vi phạm quy định trong lĩnh vực PCCC mức xử phạt chưa hợp lý. Việc chấp hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính chưa nghiêm. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự đạt hiệu quả trong việc phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trong công tác PCCC. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm cháy nổ còn hạn chế. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC cho quần chúng nhân dân chưa được lực lượng Cảnh sát PCCC cũng như các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức.

Những tồn tại hạn chế đó xuất phát từ những nguyên nhân như: Chất lượng cán bộ thực hiện hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC chưa cao; Hoạt động thanh tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC chưa đầy đủ; Chưa có nhiều mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các đơn vị khác trong việc xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực PCCC; Chưa có những chế tài cụ thể, có sức răn đe mạnh mẽ về việc cưỡng chế thi hành việc chấp hành nộp phạt khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC chưa thay đổi kịp với tình hình phát triển kinh tế; Quá trình kiểm tra an toàn PCCC của Cảnh sát kiểm tra PCCC chủ yếu dựa vào nhận thức cảm quan của cá nhân người thực hiện; Ý thức người đứng đầu cơ sở và người dân về công tác PCCC còn chưa cao.

Do đó, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC cần phải được nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc, nhằm giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về PCCC thu được hiệu quả cao nhất. Để đảm bảo hiệu quả việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, cần thực hiện một số công tác như sau: 

1. Hoàn thiện cơ sở lý luận xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy phù hợp với thực tiễn công tác phòng cháy và chữa cháy

3. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng cháy và chữa cháycủa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát kiểm tra phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

5. Hoàn thiện về tổ chức lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháythành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

6. Tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháythành phố Hà Nội

7. Tổ chức có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội với các cơ quan quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Quá trình nghiên cứu thực tiễn kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, thông qua các báo cáo tổng kết, sơ kết, hồ sơ xử phạt các vụ vi phạm cụ thể, bài viết phân tích thực trạng tổ chức lực lượng, thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, từ đó là cơ sở để chúng tôi đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu lực công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói chung và Cảnh sát PC&CC TP. Hà Nội nói riêng. Các yêu cầu cần thiết để công tác xử phạt thực sự là một trong những công tác quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC góp phần nâng cao hiệu lực công tác này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô./.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Refresh
Nhập mã bảo mật (*)    

Tin khác

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này