Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
258/2016/TT-BTC Chỉ thị - Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và Chữa cháy.
01-2016-TT-BXD Chỉ thị - Thông tư Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về các Công trình hạ tầng kỹ thuật
08/2016/TT-BCA Chỉ thị - Thông tư Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
66/2014/TT-BCA Chỉ thị - Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC&CC
35/2010/TT-BCA Chỉ thị - Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
23/2009/TT-BCT Chỉ thị - Thông tư Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27, 29 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 069.219.4800; Fax: 024. 37430364, 024.37430365
Email: ; Website: canhsatpccc.hanoi.gov.vn
Ghi rõ nguồn “canhsatpccc.hanoi.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này